Sojusz Lewicy Demokratycznej

`

Janusz Gil

mgr inż. Janusz Gil  - radny i Etatowy Członek Zarządu / Wicetarosta/ Powiatu Brzeskiego.

Ukończył Politechnikę Wrocławską, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Całe zawodowe życie związany był z dwiema firmami - Spółdzielnią Inwalidów „Zwycięstwo” pełniąc funkcję prezesa przez 19 lat, a następnie I&S Energy S.A. – spełniając funkcję kierownika działu technicznego Dolnośląskiego Biura Handlowego przez okres 17 lat. Obecnie pracuje w Starostwie Brzeskim.

W działalności samorządowej jest obecny od 15 lat, w kadencji 1998-2002 sprawował funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu, a w następnej kadencji (2002-2006) był Przewodniczącym Rady Miejskiej. W latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego.


Janusz Gil jest żonaty, ma dwóch synów Wojtka i Łukasza oraz czwórkę wnucząt.  Interesują go bardzo sprawy społeczne, a także polityka (w tym gospodarcza) na szczeblu lokalnym.

Jego zainteresowania prywatne skupiają się wokół sportu, wiele lat szefował drużynie I ligowych koszykarek Stali  Brzeg, jest również zapalonym brydżystą. Bardzo lubi też odpocząć przy dobrej książce z dziedziny literatury faktu

Członkiem SLD jest od powstania partii,był jej organizatorem w Brzegu :

·         od VII.1999 członek SLD, przewodniczący Koła nr 1 w Brzegu (IX.1999-X.2001),

·         XI.2001 do II. 2003 r. Przewodniczący Zarządu M-G SLD w Brzegu,

·         III.2003 do 20.XII.2006 r. Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Brzegu

·         od 20.09.2006 do 28.08.2010 członek Zarządu Powiatowego SLD

·         od$28.0:."010 r. do 30.03.2012 Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Brzegu,

·         od 07.IV.2003r. i  nadal - członek Rady Wojewódzkiej SLD w Opolu,

·         od 26.05.2008 r. i nadal - członek Zarządu Wojewódzkiego SLD

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z